Potty Lotty

Loscht op Geschichten?

D’Potty Lotty liest, lauschtert an erzielt fir säi Liewe gäre Geschichten. An dat op Lëtzebuergesch, Däitsch an Englesch. A wann hat och nach kann driwwer diskutéieren, ei, da freet hat sech nach méi!

Du kanns hat an d’Schoul, an d’Crèche, an d’Maison Relais oder op Manifestatiounen invitéieren.

Hannert dem Personnage verstoppt sech d’Charlotte Reuter, Mam vun 3 Kanner, diploméiert Literaturkomparatist, Philosoph an Danzliebhaber.

Foto Gallerie